Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd.
Duyệt mục :
Công ty TNHH thăm dò khoáng sản Giang Tô Vô Tích

              Nhà sản xuất giàn khoan từ năm 1956

Anchor Drilling Rig & Crawler Drilling Rig

Thêm sản phẩm

Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd.

Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd. Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd. Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co., Ltd.
1
2
3

Jiangsu Wuxi Mineral Exploration Machinery General Factory Co, Ltd (tên viết tắt: Jiangsu XiTan) được thành lập năm 1956 với số vốn đăng ký 20 triệu và là một doanh nghiệp trọng điểm quy mô ...

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi hôm nay

Chúng tôi đã nhận được chứng nhận hệ thống chất lư...

Tìm hiểu thêm